HVAC/BMS Sistemleri

AKILLI BİNA SİSTEMLERİ

Bir binanın akıllı olması için birçok özelliğe sahip olması gereklidir. Bunlardan ilki kartlı bir geçiş sisteminin kullanılmasıdır. Kartlı geçiş sistemleri binaya giriş çıkışları kontrol ederken binanın güvenliğini sağlamaktadır. Bir diğeri iklimlendirme, havalandırma, yangın alarmı, aydınlatma ve asansörlerdir. Bu sistemler birbiri ile entegre edilerek çalışır ve genellikle tek bir merkezden yönetilirler. Bir binanın akıllı bina sayılabilmesi için tüm aşamalarının tek bir merkezden yönetilmesi gereklidir. Tüm sistemlerin birbiri ile entegre edilmiş bir şekilde çalışması kontrolü kolaylaştırır ve sistemi daha güvenli bir hale getirir. Bir binanın akıllı bina olmasının avantajları güvenlik, rahatlık ve tasarruf sağlamasıdır. Bu üç özelliği sağlayan akıllı bina sistemleri amacına ulaşmış olur. Son zamanlarda yapılan birçok projede akıllı bina sistemlerinden faydalanılmasının amacıda bu üç özellikten kaynaklıdır.
Akıllı bina sistemlerinin kullanılması yeni değildir. 80’li yılların başlarında kullanılmaya başlanan akıllı bina sistemleri günümüz teknolojisi ile oldukça gelişmiştir. Binalarda artık hırsızlık ve oluşabilecek yangın, sel gibi tehlikeli durumlar için akıllı bina
sistemleri ile önlem alınmaktadır. Bu sistem öncelikli olarak bankalar, firmalar, okullar gibi kurumlarda kullanılmaya başlanmıştır. Şimdilerde sitelerde, apartmanlarda ve evlerde de sıklıkla tercih edilmektedir.


Bir binanın akıllı sayılabilmesi için birçok bileşene sahip olması gereklidir. Bu bileşenler:
1-Sistemin merkezinin olduğu bir kontrol odası,
2-Saha için gerekli paneller,
3-Saha için gerekli elemanlar,
4-Nihai kontrol araçları olarak sıralanabilir.

AKILLI BİNA SİSTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Akıllı bina sistemlerinin özellikleri oldukça fazladır. Öncelikle sistemin anlayıp tanıma özelliği taşıması gereklidir. Bu sistemin yazılım bölümüne aittir. Aynı zamanda ölçme aralığı ve karşılaştırma özelliği sistemin güvenlikle ilgili gerekli olan özelliklerinden biridir. Ölçümlerin yapıldığı kadar sistemde tutulmasıda önemlidir. Ölçümlerin sistemde tarihsel olarak kayıtları tutulur. Aynı zamanda sistemin olayların geçtiği ortamlara ait özellikleri de tanıması gereklidir. Oluşan bir duruma anında tepki verebilmelidir. Bu noktada tepki olarak sıklıkla alarmlardan faydalanılır. Akıllı bina sistemleri çoklu dil ile anlaşabilme özelliğine de sahiptir. Endüstriyel tesisler, oteller, alışveriş merkezleri, rezidanslar. iş merkezleri, hastaneler, üniversite ve diğer eğitim merkezleri. Binalardaki ve tüm yerleşkedeki sistemleri optimum kullanan, sürekli izleyen, kontrol eden tasarruf sağlayan güvenilir bir otomasyon ve entegrasyon sistemine ihtiyaç duyarlar.
Bina otomasyon ve yönetim sistemleri, kullanıldığı binanın ve işletmenin tipine bağlı olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri (HVAC), jeneratör, hidrafor, VRV-VRF sistemleri, fan coil’ler, VAV’ler, aydınlatma, otopark CO gaz izleme ve egzost kontrol sistemleri gibi farklı elektromekanik sistemlerin bir merkezden izlenmesini. kontrolünü ve raporlanmasını kapsar.


Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama vb. diğer güvenlik ve zayıf akım sistemleri ile de entegre edilerek tek merkezden tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilikle kontrolü sağlanır.
Akıllı bina otomasyon sistemleri, akıllı enerji yönetimi ve yüksek verimli enerji tasarrufu seçenekleriyle maliyetten ve enerjiden tasarruf sağlayan sistemlerdir.

AKILLI BİNA SİSTEMLERİ NELERİ KONTROL EDER?

Akıllı bina sistemleri öncelikli olarak enerji tasarrufunu kontrol eder. Böylelikle tasarrufta sağlanmış olur. Tasarruf akıllı bina sistemlerinin tercih edilmesindeki öncelikli sebeplerden biridir. Akıllı bina sistemleri bina içerisinde konfor sağlar. Yaz ayları ve kış ayları için ortalama olarak standart bir ısıyı bina içinde sağlayarak bina içerisindeki herkes için rahat bir ortam oluşturmayı hedefler. Bu noktada en büyük kolaylık binanın yöneticisine sağlanır. Bina yöneticisi kendi masasında sistemin birçok aşamasını kontrol eder ve yönetir. Bina sisteminde oluşan arızaları sistemden kontrol ederek gerekli önlemleri alabilir. Aynı zamanda arızaya müdahale eden teknik ekibi de yine akıllı bina sistemleri üzerinden kontrol edebilir. Akıllı bina sistemi teknik ekibin arızaya hangi saatler içinde müdahala ettiğini gösterebilmektedir. Bina yöneticisinin sorumluluğu altında olan tasarrufta sistem üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bina yöneticisi sistemin harcamış olduğu enerjiyi ay, yıl hatta günlük veriler halinde sunar. Böylece harcanan enerji istatistikler ve raporlar halinde takip edilir. Akıllı bina sisteminin tasarrufu kontrol altında tutulabilir. Güvenlik raporları ve binaya giriş çıkışlar kontrol edilen bir diğer durumdur. Binaya giren çıkan kişiler kimlikleri veya bilgileri ile kayıt altında tutulur. Böylece yaşanacak olumsuz bir durum anında sorumlu olabilecek kişilerde belirsizlik durumu azalır. Yangın sistemi akıllı bina sistemlerinin sağlamış olduğu avantajlı bir sistemdir. Aynı zamanda binada çalışan personellerde yine bu sistem ile bina yöneticisi tarafından kontrol edilebilmektedir.Akıllı bina sistemleri sayesinde bina uzaktan kontrol edilebilmektedir. Sisteme ait olan elektrik devreleri uzaktan kumanda gerekmeden kontrol edilebilmektedir. Akıllı bina sistemlerine ait tüm fonksiyonlar otomatik olarak çalışması için programlanabilmektedir. Devrelerin durumunu gözlemleyerek gerektiği zaman müdahale edilebilmektedir.