Aydınlatma Otomasyon Sistemleri

Aydınlatma sistemleri günümüzde daha çok önem kazanmıştır. İlk başta konfor için kullanılan bu sistemler zamanla konutlar için lüks sistemler olarak tasarlanmıştır. Zorlu rekabet koşullarında bir adım öne çıkmak için de aydınlatmalardan faydalanılması maliyetleri arttırmıştır. Binaların içlerinde ve dışlarında kullanılan aydınlatma sistemlerine ayrılan bütçe hızla artmıştır. Bu da tasarruf ihtiyaçlarını ön plana çıkarmıştır. Tasarruf amacı ile birçok sektör kendini geliştirmiştir. Bu sektörlerden biri de teknoloji sektörüdür. Aydınlatma sistemlerinde artan maliyeti düşürmek için otomasyon sistemleri oluşturulmuştur. Maliyetin düşmesi ise zamanla karlılık oranını arttırmıştır.
Aydınlatma otomasyonları aydınlatma için kullanılan cihazların kontrolünü sağlar. Cihazların içeriğinde balast, özel modüller ve sensörler vardır. Bu cihazların kontrolleri de otomasyon ve cihazlar arasındaki bağlantılar ile sağlanır. Kontrolü sağlamak için gelişen teknolojilerden de faydalanılmaktadır. Otomasyonlar için yazılmış özel yazılımlar kontrollü bir şekilde aydınlatma otomasyonlarını yönetmemizi ve ölçmemizi sağlar.

AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMLERİ TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aydınlatma operasyonlarını en basit ve en detaylı kontrol mantığına göre sıralarsak;
1- Hareket Dedektörü ile Kontrol: Hemen hemen her binada kullanılan hareket dedektörü ekonomik ve pratiktir. Hareket dedektörü ile mekan içerisi boşsa aydınlatma kapatılır. Eğer dedektör bir hareket algılarsa aydınlatma otomatik olarak açılır. Hareket algılamadığı zaman dedektör aydınlatmayı tekrar kapatarak tasarrufu sağlar.
2-Zaman Programı Kontrol: Bir iş yerinde, binada ya da işletmede belirli saatler arasında çalışan aydınlatma sistemleridir. Bu tarz aydınlatma sistemlerinde ışık açma ve kapama gibi bir sorun yaşanmamaktadır.
3- Işık Şiddetine Göre Kontrol: Evlerimiz ve iş yerlerimizde her noktanın aynı açıdan ışık almadığını görürüz. Mekanların içerisindeki ışık miktarı dışarıdan gelen ışığa binanın konumuna göre değişkenlik göstermektedir. Bu sistemler mekanın her bir köşesinde aynı miktarda aydınlatma kullanılmasını sağlar. Böylece gün ışığı en yüksek seviyede kullanılır.
4- Kombine Kontrol: Farklı kontrollerin, en yüksek verim için kullanılması bu sistem ile olmaktadır. Örnek vermek gerekirse ışığın şiddetine bağlı dimmer kontrolü yapan bir mekanın içerisinde hiç kimse yoksa sistem kapatılır. Aynı şekilde tatil günlerinde de sistem otomatik olarak aydınlatmayı kapatır.
Aydınlatma otomasyonu kurmak için birden çok yol olabilir. Ama en verimli, en kaliteli çözümler mekana tam uyumlu bir otomasyon kurmaktır. Kablo maliyetlerinin düşük tutmak önemlidir. Yönetilen ve de raporlanabilen bir sistem isteniyorsa özel tasarlanmış otomasyonlar kullanılmalıdır. Aydınlatma sistemleri acil durumlar için de kullanılmaktadır. Mağaza, market, okul, hastane gibi insan sayısının çok fazla olduğu ortamlarda bulunur. Acil çıkış yolları yeterli miktarda aydınlatılarak insanların çıkış noktalarına ulaşması sağlanır. Bu tarz acil durum için oluşturulmuş sistemlerin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi gereklidir. Testleri yapılmalı, teknik kontrolleri ihmal edilmemelidir. Eğer mevcut bir aydınlatma otomasyonu var ise ilave kullanılacak ekipmanlarla acil durum aydınlatması yapılabilir. Böylece acil durum için oluşacak artı bir maliyette önlenmiş olur.

TASARRUFU NASIL SAĞLARIM?

Aydınlatmanın verimli olması isteniyorsa aydınlatma sistemi özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Bunlardan birisi otomasyon kurulumunu yapacak şirketi iyi seçmenizdir. Diğeri ise şirket dizaynını yaparak doğru noktalara aydınlatma sistemlerinin kurulmasını sağlamaktır.

AYDINLATMA OTOMASYONLARINI TERCİH ETMEKİÇİN 5 NEDEN

1-Eskiye göre aydınlatmaya ihtiyaç duyulan alan fazlalaştığı için maliyetlerde artmaktadır. Bu yüzden aydınlatma otomasyonları tercih edilmektedir.
2-Aydınlatma otomasyonları sabit enerji giderini azaltır. Tüm sistemi kontrol eden yazılımlar ve cihazlarla personel giderlerinin de azalmasını sağlayarak karlılığı arttırır.
3- Enerji verimliliğini düşüren eski tip yöntemlere karşı kanunlarda önlem almaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu bu konuyla ilgili yasal yönlendirmelerden biridir.
4- Toplumun bu konuyla ilgili bilinçlenmesi nedeniyle doğa dostu bir işletme müşteriler için de tercih edilme sebebi olarak görülmektedir.
5- Çevreci baskılardan yana sıkıntı yaşamamak için aydınlatma otomasyon sistemleri tercih edilmesi gerekli olan konforlu ve karlı bir yatırımdır.